Kiválasztottság és küldetés

„...A pesti Szent István könyvesboltban gyakran meg-fordulok, és egy alkalommal Sándor Gyuri (több mint humoralista) barátommal együtt csócsáltuk az újabb könyveket. Ő hívta fel a figyelmem Laci atya könyvei-re. Ledöbbentem. Nem is gondoltam, hogy könyveket is ír. Soha nem említette, és nem is kérdezte, hogy ol-vastam-e azokat. Rögtön vettem jó néhány példányt, és gőzerővel, nagy örömmel olvastam a sorait. Rögtön fel is hívtam, szeretettel gratuláltam neki: REMEKEK!...”

Eperjes Károly színművész

 

Szemlélődés „A lélek józan mámora”

Varga László azontúl, hogy lelki író, közösségteremtő ember is. Határozottság jellem-zi, barátságos-örömteli tekintet, és folytonos benne az érdeklődő nyitottság. A világ valamennyi részletére rácsodálkozó pap, lelki vezető, barát. A nagy célokat – Istenhez tartozni – sohase téveszti össze a nagy szavakkal. Tudja, hogy minden, ami Istenről, a Vele való kapcsolatról szól, csak töredékes. Isten túl van a szavakon és fogalmakon. Legújabb kötete is abba a feszültségbe von be bennünket, amely az Istenben meglévő személyes és végtelen között áll fenn.

Tolnai Mária

Minden kegyelem

„Jézus szavaival élve, nem azért gyújtanak lámpást, hogy elrejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék (Mk 4,21). Igazi lámpás ez a könyv! Útmutató egy útját-vesztett, úttalan utakon bolyongó, szeretet-éhes, igazságra szomjas, lelki sebektől vérző világnak. Lámpás e kötet, melynek minden egyes lapján egy-egy régről ismert, örök érvényű igazság megdöbbentően egyszerű megfogalmazásban, és – talán ezért – az olvasóra katartikus erővel hatóan új köntösben fénylik fel. Lámpás e kötet, mely az igazi fényxt, a Világ Világosságát árasztja, mely életet ad, utat mutat, balzsamoz, lelki sebeket bekötöz, felemel, vigasztal, bátorít, kegyelmet hoz.”

 

 

Dr. Rumszauer Miklós plébános